<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

12/09/2018 - Lượt xem: 198
Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1947/UBND-NC về việc triển khai nhiệm vụ trong công tác sắp xếp trường lớp học và đảm bảo nhu cầu giáo viên phục vụ năm học 2018 - 2019.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trước mắt, trong thời gian chưa tổ chức tuyển dụng được giáo viên, UBND tỉnh thống nhất cho thực hiện hợp đồng giáo viên trong phạm vi biên chế UBND tỉnh đã giao cho sự nghiệp giáo dục theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quá trình triển khai thực hiện theo nguyên tắc: Rà soát, cắt chuyển biên chế của các đơn vị không có nhu cầu sử dụng (hoặc chưa cần thiết) để bổ sung biên chế cho đơn vị có nhu cầu, ưu tiên sử dụng biên chế để bố trí giáo viên bậc mầm non, tiểu học. Thời gian thực hiện hợp đồng cho đến khi có kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thư Bác gởi ĐH các dân tộc thiểu số miền Nam-lời hiệu triệu trái tim

Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong kỹ nghệ ghè 2 mặt ở châu Á

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316523265
THB712.72742.45
SGD17020.1617206.04
SEK2459.232521.14
SAR6175.656417.96
RUB363.13404.63
NOK2687.692771.94
MYR5589.195661.54
KWD76129.7979116.89
KRW19.7320.97
JPY202.57208.44
INR332.05345.08
HKD2937.452981.43
GBP29999.6130266.63
EUR25982.7126631.74
DKK3443.63551.54
CHF22694.4122988.18
CAD17272.2617460.88
AUD16427.8116607.21
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG