<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

24/05/2017 - Lượt xem: 521
Ngày 24-5-1932, tỉnh Pleiku được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Tháng 6-1946, thực dân Pháp chiếm lại vùng đất Gia Lai và đặt tên tỉnh là Pleiku. Từ năm 1954 cho đến trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chính quyền Sài Gòn vẫn gọi tên tỉnh là Pleiku.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tên tỉnh được chính quyền cách mạng gọi là Gia Lai cho đến năm 1975. Ngày 20-9-1975, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum được hợp nhất thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Ngày 12-8-1991, theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Quốc hội (khóa VIII), Gia Lai-Kon Tum tách thành 2 tỉnh: Gia Lai và Kon Tum. Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính, gồm: 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện; 222 xã, phường, thị trấn, với diện tích 15.536,9 km2, dân số trên 1,4 triệu người, gồm 34 dân tộc anh em.

Võ Ngọc Thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Qua 85 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, từ một tỉnh nghèo bị chiến tranh tàn phá, kinh tế-xã hội hầu như không có gì, đến nay, Gia Lai đã trở thành một địa phương có bước phát triển khá, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ nét, tăng trưởng kinh tế qua các thời kỳ được duy trì ở mức cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%; tổng sản phẩm trong tỉnh theo giá hiện hành đạt gần 55.000 tỷ đồng; cơ cấu ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 39,4%, ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 27,4%, các ngành dịch vụ chiếm 33,2%. GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 38,2 triệu đồng, gấp 12,7 lần so với năm 2000.

Trước đây, ngành nông nghiệp của tỉnh rất lạc hậu, mang tính tự túc, tự cấp, thì đến nay tỉnh đã có trên 526.500 ha cây trồng các loại, đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh lớn về cây công nghiệp ngắn và dài ngày, cây lương thực và thực phẩm, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, là vùng nguyên liệu để phát triển các nhà máy chế biến theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, đến nay cả tỉnh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2017 có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ một nền sản xuất tiểu thủ công nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng lạc hậu, đến nay sản xuất công nghiệp đã có sự phát triển, một số  nhà máy lớn được đầu tư xây dựng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, hạ tầng ở đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Các ngành dịch vụ phát triển nhanh cả về cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ. Từ một tỉnh trước đây nhận trợ cấp hoàn toàn của Trung ương thì nay đã tự chủ được một phần ngân sách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 là 3.713 tỷ đồng. Cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện; trên địa bàn tỉnh hiện có 3.700 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 83.000 tỷ đồng; nhiều dự án lớn đã đầu tư xây dựng.

 

Thành phố Pleiku hôm nay.    Ảnh: Đức Thụy
Thành phố Pleiku hôm nay. 

Song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng: tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2016 giảm còn 16,95% (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020); chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Giáo dục-đào tạo có chuyển biến cả về quy mô và chất lượng; hệ thống trường học đã được phủ kín tới từng thôn, làng, con em đồng bào dân tộc thiểu số được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đến trường; 100% số xã và huyện, thị xã, thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu Đại học Đông Á đã hoạt động ổn định tạo điều kiện học tập cho con em các dân tộc trong tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, cơ sở vật chất của ngành Y tế được đầu tư, nâng cấp từ tuyến tỉnh tới cơ sở; tỉnh đã triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, các dịch bệnh nguy hiểm, bệnh sốt rét được đẩy lùi...

Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông… có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác nghiên cứu, bảo tồn, bảo tàng các di sản, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm; phát huy các di sản, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên-Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, Di tích Căn cứ địa cách mạng khu 10 của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Các di chỉ khảo cổ học thời sơ kỳ Đá cũ tại thị xã An Khê đang dần được phát lộ, triển vọng thành lập công viên địa chất toàn cầu cũng đang được tiếp tục nghiên cứu và trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận, bổ sung vào hệ thống các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu tại tỉnh.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động được triển khai có hiệu quả; các hoạt động an sinh xã hội đã trở thành phong trào rộng khắp được nhân dân và các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm ủng hộ. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, người có công; công tác thương binh-liệt sĩ được triển khai thường xuyên, với tinh thần trách nhiệm cao; chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo được thực hiện tốt, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Công tác quốc phòng-an ninh được đẩy mạnh, quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân”, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, từng bước chính quy, hiện đại, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn, lật đổ” và các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, Gia Lai thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết trong Đảng, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả bước đầu và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Gia Lai đã chủ động tiến hành các hoạt động đối ngoại với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Công tác đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh thông qua các hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể của tỉnh với các tỉnh của nước bạn Campuchia và nước bạn Lào. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai dưới nhiều hình thức, thông qua nhiều kênh và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xúc tiến kêu gọi đầu tư có hiệu quả. Đã thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực giữa Gia Lai với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trong khu vực; giữa Gia Lai với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) và tỉnh Attapeu (Lào) trong khu Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Từ những thành tựu trên, cho phép khẳng định: Những gì chúng ta đã làm được từ ngày thành lập tỉnh đến nay là cả một thành quả rất to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ, các bậc ông, cha đã cống hiến, hy sinh. Thành tựu này thể hiện rõ truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh cùng nhau chung tay xây dựng quê hương Gia Lai đổi mới, phát triển và ngày càng giàu đẹp.

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 85 năm qua, cùng với niềm vui về những thành tựu đã đạt được, chúng ta còn trăn trở vì những tồn tại, hạn chế...

Với những thành tựu đã đạt được trong suốt 85 năm qua, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được trong suốt quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng: Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới.

Nhiệm vụ đặt ra với tỉnh Gia Lai trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các nhân sĩ tri thức, các tôn giáo, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống hào hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, cống hiến hết mình, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Võ Ngọc Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
----------------------

Qua 85 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho Gia Lai nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng cho 1 tập thể; Huân chương Hồ Chí Minh cho 3 tập thể và 1 cá nhân; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 57 tập thể và 17 cá nhân; danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 193 bà mẹ và nhiều phần thưởng, huân-huy chương cao quý khác.

(*) Tựa đề do Báo Gia Lai đặt

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Phố núi hân hoan đón chào năm mới

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ xây dựng Quốc Môn

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023260
THB729.24759.66
SGD17066.8217253.2
SEK2456.592518.43
SAR6173.996416.24
RUB353.37393.76
NOK2653.582736.76
MYR5663.475736.78
KWD76263.8179256.18
KRW20.2321.08
JPY204.57210.5
INR325.35338.12
HKD2935.772979.72
GBP30108.6830376.68
EUR26192.0126846.27
DKK3473.043581.91
CHF23031.6923329.83
CAD17493.6217684.66
AUD16378.116556.96
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Hướng dẫn khai chữ ký số
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG