Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Đại hội có mặt 350 đại biểu trên tổng số 350 đại biểu được triệu tập.

Tin liên quan

Xem thêm >>

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ ngày 27 đến ngày...

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị...

Sáng 30/9, sau hơn 03 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết dân chủ và ý...

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Sáng 30/9, sau hơn 03 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết dân chủ và ý...

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các...

Danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều 29/9, Đại hội thực hiện quy trình và tiến hành bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn...

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Chiều ngày 28/9, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã tổ chức Hội nghị lần...

Bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 28-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tiến hành bỏ...

Đồng chí Trần Quốc Vượng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Sáng 28/9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020...

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Sáng 28/9, tại hội trường 2-9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã long trọng Khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ...

Phiên Trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Chiều 27/9, tại hội trường 2-9 (Tp Pleiku), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI,...
LÊN ĐẦU TRANG