The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống (*)
01/10/2020 - Lượt xem: 287
Sáng 30/9, sau hơn 03 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết dân chủ và ý thức trách nhiệm cao Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu bế mạc Đại hội. Ban Biên tập trang tin điện tử xin giới thiệu toàn văn phát biểu quan trọng trên của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao với Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15; dự thảo Báo cáo tổng hợp tại đại hội đảng bộ cấp huyện tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 và thông qua Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh. Nhìn chung, Đại hội đã đánh giá toàn diện về kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, tồn tại và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc, đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới, với 17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 04 chương trình trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gồm 18 đồng chí, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm cổ vũ, động viên; là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; là nền tảng, tiền đề để Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai bước vào nhiệm kỳ mới.

Kính thưa Đại hội,

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực,  đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể Trung ương đã thường xuyên theo dõi, động viên và dành sự quan tâm đến Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, Đại hội xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, cơ quan Trung ương, các đơn vị, địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã về dự Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng các văn kiện Đại hội. Đặc biệt, trong nhiều tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh và trong công tác để chào mừng Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương đã tích cực theo dõi, kịp thời thông tin tuyên truyền về diễn biến, kết quả Đại hội; biểu dương và cảm ơn các cấp, các ngành, các tiểu ban, các tổ giúp việc của Đại hội; cán bộ, chuyên viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh; các y, bác sỹ, lực lượng công nhân, nhân viên, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tụy, hiệu quả, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Nghị quyết mà Đại hội vừa biểu quyết nhất trí thông qua là một công trình tập thể, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi giải pháp, phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thực hiện các giải pháp, chương trình trọng tâm đạt kết quả cao nhất nhằm xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, dân chủ, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. 

Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước. Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sự kỳ vọng của nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức để triển khai thực hiện tốt các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Gia Lai anh hùng, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, tiềm năng, khắc phục khó khăn “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

Trong không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm chính trị cao, tôi long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn.

____

(*) Tựa đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG