The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tổng kết Đề án 02 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015.
05/01/2017 - Lượt xem: 1160
Sáng 04/01, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 17/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2015. Chủ trì hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá kết quả của đề án qua 07 năm thực hiện; theo đó, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước phát huy hiệu quả. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã được sắp xếp, kiện toàn; hoạt động của các cấp ủy theo đúng quy định Điều lệ Đảng, quy chế và chuwong trình làm việc đã đề ra.

Chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã được nâng lên đáng kể, từng bước phát huy được vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của hội đồng nhân dân trong việc ra nghị quyết và kiểm tra, giám sát các hoạt động của ủy ban nhân dân cùng cấp. Công tác quản lý, điều hành có bước chuyển biến tích cực, tình trạng cán bộ thiếu sâu sát cơ sở, tệ quan liêu xa dân cơ bản được khắc phục.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường xuyên tạo nguồn kết nạp đảng viên, xây dựng kế hoạch xây dựng tổ chức dảng trong sạch, vững mạnh, khắc phục tổ chức đảng yếu kém.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém như trình độ năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp xã chưa thỏa đáng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn”; tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tập trung xây dựng đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

Tin, ảnh: Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thành phố Pleiku: Nâng cấp hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG