The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tỉnh ủy Gia Lai: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
09/01/2017 - Lượt xem: 786
Sáng 09/01, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Tham dự có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt các nghị quyết như: Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”. Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo các sở ban ngành quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần nội dung nghị quyết, kết luận, chỉ thị đã đề ra.

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG