The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đảng bộ thành phố Pleiku tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra(*)
21/07/2015 - Lượt xem: 1572
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hôm nay (21/7), Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 long trọng khai mạc.

Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu toàn văn:


Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa Đại hội,

Trong không khí toàn Đảng, quân và dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, đây là đảng bộ được Tỉnh ủy chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt thành phố qua các thời kỳ và các đồng chí đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp.

     Thưa các đồng chí,

Nhìn lại chặng đường 5 năm 2010 - 2015, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và tỉnh ta nói riêng, Đảng bộ và nhân dân thành phố Pleiku đã đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực:

- Thành phố đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, kiến thiết đô thị và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt khá, bình quân 12%/năm. Giá trị sản xuất của các ngành kinh tế hằng năm đều tăng trưởng khá và ổn định. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến, đã chú trọng ứng dụng công nghệ vào sản xuất và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích. Công nghiệp phát triển mạnh và đa dạng, nhất là ngành chế biến nông - lâm sản. Hoạt động thương mại - dịch vụ có thêm những thành tựu mới, doanh số tăng nhanh, chất lượng được nâng cao, nhất là dịch vụ vận tải, ngân hàng, viễn thông, chăm sóc sức khỏe… Cùng với phát triển kinh tế, thành phố Pleiku luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an sinh và giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Tập trung đầu tư mạnh để phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm và thực hiện chính sách xã hội đạt được kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, số hộ khá và giàu tăng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,1 triệu đồng/năm, bằng bình quân của tỉnh và cao hơn so với mức bình quân của một số huyện, thị xã trong tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ nét.

- Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương; có những giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh với các thế lực thù địch và tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”. Công tác phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội triển khai có hiệu quả. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực.

- Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường; vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị, khả năng tổ chức, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong Đảng ngày càng được khẳng định. Đặc biệt, sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức, cá nhân từ thành phố đến thôn, làng, tổ dân phố. Công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện đạt được một số kết quả tích cực. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ, năng động và hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới; khối đại đoàn kết được củng cố và mở rộng; mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước ngày càng gắn bó mật thiết, đồng thuận xã hội cao hơn.

Nhìn tổng quát, trong nhiệm kỳ qua, Pleiku đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xứng đáng với vai trò, vị trí là thành phố trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh. Trong những tháng gần đây, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Pleiku đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tích cực, khẩn trương chuẩn bị chu đáo, đúng nguyên tắc để hôm nay tiến hành khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng, biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố Pleiku đạt được trong nhiệm kỳ qua.

   Thưa các đồng chí,

Tự hào với những kết quả đạt được, song chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận rằng: Đảng bộ thành phố Pleiku vẫn còn những mặt khó khăn, hạn chế, cần được đánh giá một cách thẳng thắn, phân tích sâu sắc, đúng mức cả về mặt chủ quan, khách quan, rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp khắc phục, đó là:

- Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tìm ra khâu đột phá để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế, thu hút các nhà đầu tư chưa thật thông thoáng, hiệu quả chưa cao, chỉnh trang đô thị vẫn còn chậm và là khâu yếu của thành phố. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo, công tác chuyển giao khoa học công nghệ còn lúng túng; việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất
còn thấp, thiếu đồng bộ. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân chưa chặt chẽ. Các thiết chế văn hóa trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ cấp nước sạch cho nhân dân nội thành một số phường, xã rất còn thấp. Đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở vùng ven, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Pleiku chưa thể hiện rõ được vai trò, vị trí “đầu tàu” trong liên kết kinh tế với các huyện xung quanh và các vùng động lực của tỉnh, sự phân cấp về quản lý kinh tế xã hội về đầu tư xây dựng cơ bản và phân cấp nguồn thu, chi ngân sách cho thành phố chưa mạnh mẽ, đã ảnh hưởng đến phát huy nguồn lực của Pleiku.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác nắm tình hình có thời điểm chưa kịp thời, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự của cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chậm. Các loại tội phạm có nguyên nhân xã hội chưa được kiềm chế; tệ nạn ma túy gia tăng gây dư luận xấu trong nhân dân. Công tác phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án chưa kịp thời, các cơ quan tư pháp chưa phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết một số vụ án còn để khiếu kiện kéo dài.

- Hoạt động của hệ thống chính trị còn có mặt hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng chưa toàn diện; xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm có trường hợp còn chậm. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực chưa cao; cải cách hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức, người đứng đầu chưa tốt. Việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và đội ngũ cán bộ để ngang tầm với nhiệm vụ hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, sức thuyết phục, thu hút đoàn viên, hội viên không cao; vai trò giám sát và phản biện xã hội còn hạn chế.

Đây chính là những khó khăn, yếu kém cơ bản, là lực cản trong tiến trình đi lên của thành phố Pleiku. Tôi đề nghị Đại hội thảo luận sâu về những hạn chế, yếu kém này, phân tích kỹ nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong thời gian tới. 

Thưa các đồng chí,

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố Pleiku, tôi cơ bản nhất trí như Dự thảo Báo cáo chính trị đã trình bày trước Đại hội. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội chúng ta lưu ý, thảo luận:

Phải khẳng định rằng, trong những năm tới, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng Pleiku vẫn có những thuận lợi, thời cơ lớn để đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Pleiku có vai trò rất quan trọng, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh; là đầu mối giao lưu với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và các huyện, thị xã trong tỉnh; có vị trí thuận lợi trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác, đầu tư để phát triển của tỉnh mà cốt lõi là thành phố Pleiku. Đặc biệt, thành phố Pleiku còn được xác định là vùng kinh tế động lực của tỉnh, được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng; theo Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Pleiku đến năm 2020; Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 13 tháng 01 năm 2007 của Tỉnh ủy về phát triển các vùng kinh tế động lực giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020 để nhấn mạnh vai trò, vị trí và xác định tập trung các nguồn lực để đầu tư cho vùng kinh tế động lực, trong đó có thành phố Pleiku.

Đại hội cần thảo luận, phân tích kỹ những thời cơ, thuận lợi này để xây dựng nghị quyết với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phấn đấu để thực hiện mục tiêu tổng quát được xác định trong nhiệm kỳ tới là: “Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, xây dựng thành phố phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo về trật tự xã hội; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phấn đấu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2020”, cùng với tỉnh và cả nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong thời gian tới, để sớm  đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, tôi đề nghị Đảng bộ thành phố Pleiku quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, phát huy tốt vai trò vùng kinh tế động lực, tạo sức lan tỏa, thực sự trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại của tỉnh, là địa bàn thu hút vốn đầu tư lớn phục vụ hội nhập và hợp tác kinh tế có hiệu quả. Trên cơ sở quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, triển khai quy hoạch chi tiết toàn thành phố để làm cơ sở cho công tác quản lý, xúc tiến đầu tư. Khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội để đến trước năm 2020 Pleiku đạt và vượt các tiêu chí của đô thị loại I.

Tập trung nguồn lực, chỉnh trang đô thị, xây dựng một số tuyến đường chính và trong nội thị theo hướng mở rộng thành phố về hướng Tây và hướng Đông, tạo một số công trình, điểm nhấn của thành phố có cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp và thân thiện.

Thứ hai, khai thác có hiệu quả các thế mạnh của thành phố để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh các ngành kinh tế có lợi thế của thành phố. Tăng cường kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực thương mại - du lịch; xây dựng hệ thống dịch vụ, thương mại theo hướng văn minh, hiện đại với nhiều hình thức. Huy động có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ trong dân để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Thứ ba, cùng với phát triển kinh tế phải gắn với việc giải quyết có hiệu quả và bền vững các vấn đề xã hội bức xúc. Kinh tế phát triển, môi trường đô thị được cải thiện, tuy nhiên, phát triển kinh tế sẽ không bền vững nếu chúng ta không giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Một khi kinh tế đô thị phát triển nhanh sẽ có sự phân hóa giàu, nghèo trong xã hội. Do đó, tôi đề nghị Đảng bộ phải điều tra, khảo sát thật kỹ, tìm ra nguyên nhân nghèo của một bộ phận nhân dân, để tập trung các nguồn lực của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế, của cộng đồng dân cư cho công tác giảm nghèo bền vững, tránh nguy cơ tái nghèo, nhất là đối với nhân dân vùng ven, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình đô thị hóa, hạn chế thấp nhất việc mua bán, chuyển nhượng đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho số đồng bào này mất đất, kéo theo đói, nghèo và bất ổn về an ninh chính trị.

Quan tâm xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thành phố. Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn. Cần chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi các xã ngoại thành một cách mạnh mẽ, xây dựng vùng chuyên canh trồng rau sạch và trồng hoa cao cấp, ứng dụng công nghệ sinh học vào lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, để tạo ra giá trị lợi nhuận cao trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương. Phải tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp để nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện đấu tranh không để các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga” tái hoạt động, không để xảy ra biểu tình bạo loạn trong bất kỳ tình huống nào, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phải tập trung xây dựng trật tự kỷ cương xã hội, tinh thần tôn trọng pháp luật; chú trọng tuyên truyền ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời thường xuyên tổ chức các đợt tấn công, truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội làm trong sạch ở từng địa bàn dân cư và có giải pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Chăm lo công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cơ quan Đảng,  chính quyền và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của thành phố, theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tinh thần phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế và nhân dân, phải chuyển cho được về nhận thức từ bộ máy hành chính quan liêu sang bộ máy nhà nước phục vụ nhân dân và vì nhân dân.

- Trong nhiệm kỳ đến và những năm tiếp theo, thành phố phải đi đầu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của thành phố để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và nguồn cán bộ của tỉnh trong giai đoạn tới.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân hướng về cơ sở. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở... góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ đến.

    Thưa các đồng chí,

Đại hội chúng ta còn một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, có uy tín, trình độ năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tôi mong rằng, các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội hôm nay đoàn kết, trách nhiệm, công tâm, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khóa XI đảm bảo chất lượng cao nhất. Đồng thời, tôi đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh có chất lượng.

    Thưa Đại hội,

Nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm đến đối với Đảng bộ thành phố là hết sức nặng nề, nhưng tôi tin tưởng rằng dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, với những quyết sách, mục tiêu, nhiệm vụ đúng đắn của Đại hội, Đảng bộ thành phố Pleiku tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần đó, một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn.

_______

(*) Đầu đề do Ban Biên tập đặt

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG