The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp
08/01/2017 - Lượt xem: 804
Ngày 6-1, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa III (mở rộng) đã đánh giá kết quả công tác trong năm 2016.

Năm 2016 Đảng ủy khối doanh nghiệp đã quyết định kết nạp gần 120 đảng viên mới-đạt tỷ lệ 6,3% so với tổng số đảng viên đầu năm. Bên cạnh đó, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đúng quy định, phân công các ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt đảng ở TCCS Đảng. Việc đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên thực hiện đúng quy định. Tỷ lệ TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ 55,56%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 92,53% - trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 14,3%...

Cùng với đó, các TCCS Đảng đã phát huy vai trò phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong trong khối ước gần 15.710  tỷ đồng - đạt 96,3% kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng và tăng 18% so chỉ tiêu Nghị quyết. Riêng khối ngân hàng, tổng nguồn huy động vốn 9/9 ngân hàng (có TCCS Đảng trực thuộc) là 28.412 tỷ đồng-đạt 107% kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, 8/9 doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước 21 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng. Mặt khác, Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và “An sinh xã hội”, phối hợp với 6 sở, ngành, hiệp hội của tỉnh và triển khai thực hiện, đồng thời đã vận động hơn 40 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đối với 7 doanh nghiệp được chọn làm thí điểm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Quang Dũng đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2017 tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, gắn với Nghị quyết của Đảng các cấp. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu. Ảnh: T.N
Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu. Ảnh: T.N

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở, đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên, người lao động ưu tú trong các doanh nghiệp, gắn với xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Rà soát bổ sung quy chế hoạt động cấp ủy, nhất là đối với các TCCS Đảng ở các đơn vị tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, công tác quản lý đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp làm tốt công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội tỉnh nhà năm 2017.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG