The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
25/10/2019 - Lượt xem: 422
Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Sản xuất - kinh doanh giỏi”; phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đạt được một số kết quả quan trọng.

 

Thành lập và phát huy hoạt động của nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả. Liên đoàn Lao động tỉnh: “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”, “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, “Công trình, phần việc Công đoàn đồng hành cùng đất nước”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:“Vòng tay yêu thương”,“Cồng chiêng nữ”, “Hội viên phụ nữ không vi phạm pháp luật”, “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo”, “Địa chỉ tin cậy”, “Nói không với tảo hôn”,“Phụ nữ nói không với bạo lực gia đình”, “Phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện 3 tốt”, “Giúp gia đình hội viên phụ nữ đi làm ăn xa”, “Mẹ và con gái nói không với tảo hôn”,“Nói không với túi nilon và rác thải nhựa”,“Phụ nữ với làng hoa dã quỳ”. Hội Nông dân tỉnh: “Trồng cây bắp sữa lấy thân”, “Trồng hoa chất lượng cao”,“Trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap”,“Sản xuất cà phê có chứng nhận theo tiêu chuẩn 4C (Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê, Common, Code, Coffee, Comunity)”,“Trồng dâu nuôi tằm” và “Trồng cây ăn trái”. Đoàn Thanh niên tỉnh: “Gương người tốt, việc tốt”; thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ với 12 thành viên nhằm tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực phản động.

Ảnh: Nguyễn Đông

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong năm 2019. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển đoàn viên, hội viên được các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện. Tập trung triển khai các mô hình làng thanh niên, làng phụ nữ kiểu mẫu, xây dựng các tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Đẩy mạnh việc triển khai các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác sáp nhập thôn, làng dựa trên tình hình thực tế tại địa phương.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội mặt trận cấp xã, cấp huyện và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hoàn thành đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp đảm bảo tiến độ và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2019 có 19/19 đơn vị cấp huyện, trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội. Trong đó, 02 đại hội điểm cấp huyện là Chư Sê và Kbang. Đại hội Hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến tổ chức trong tháng 10 năm 2019.

Thời gian đến, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tính sáng tạo, hiệu quả; tập trung hoàn thành các nội dung theo kế hoạch năm 2019. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số và tại huyện điểm Kbang; phát huy hiệu quả các mô hình mới, cách làm sáng tạo; chú trọng xây dựng làng thanh niên, làng phụ nữ kiểu mẫu, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Tích cực tham gia thực hiện tốt nội dung Đề án “Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia có hiệu quả các nội dung, chương trình Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Hoàn thành các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, làng trọng điểm. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG