02/05/2017 - Lượt xem: 991
Qua 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhiều cấp ủy đã xây dựng quy định về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tham gia các dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận của Đảng có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo văn kiện và giới thiệu nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; từ đó đã lựa chọn những nhân tố tiên tiến, điển hình để bồi dưỡng, giới thiệu cấp ủy xem xét, kết nạp 5.341 đảng viên mới. Trong đó: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 1.127; Hội Nông dân tỉnh: 330; Tỉnh đoàn: 2.828; Hội Cựu chiến binh: 74; Liên đoàn Lao động tỉnh: 972. 

Thông qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tham gia ý kiến đóng góp cho tổ chức đảng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; góp ý cán bộ, đảng viên về phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân hằng năm, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Định kỳ, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng chính quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; thể chế hóa tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp; việc cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả bầu cử: Đại biểu Quốc hội 7 vị; đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 80 vị, đạt 100% dự kiến; đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện 606 vị, đạt 99,83% dự kiến; đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã 5.985 vị, đạt 99,62% dự kiến. Định kỳ hằng năm, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn, làng, tổ dân phố theo quy định; các ý kiến đóng góp được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, góp ý bằng văn bản... Qua đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Đa số ý kiến tham gia đều thẳng thắn, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng cao. Chất lượng, hiệu quả đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân từng bước được nâng lên, đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ảnh, kiến nghị với thái độ tích cực, hiệu quả; giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân được kịp thời hơn trước; niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ được nâng lên, người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhìn chung, sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 218-QĐ/TW, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế, quy định rộng rãi trong hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình tích cực triển khai các hình thức tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt được những kết quả bước đầu. Chất lượng, hiệu quả tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp từng bước được nâng lên. Công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung Quyết định 218-QĐ/TW được mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng, góp phần phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; vai trò vị trí của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên so với trước; khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG