The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thành phố Pleiku: Cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 9
18/08/2014 - Lượt xem: 1540
Tại Hội trường 19-5 (TP.Pleiku), Thành uỷ Pleiku vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho gần 300 cán bộ chủ chốt là các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá X, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Thành phố khoá X, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của thành phố, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ, cán bộ chủ chốt và Ban tuyên giáo 23 xã, phường trên địa bàn…

Cán bộ chủ chốt TP.Pleiku quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI 

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của thành phố đã được tìm hiểu nội dung cơ bản các chuyên đề theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) gồm: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hoá và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chuẩn bị đề cương văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, thực hiện quy chế lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận huyện, phường, Đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước… Ngoài ra, các đại biều còn được phổ biến Hướng dẫn nội dung tổ chức nghiên cứu quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ Pleiku để triển khai thực hiện trong toàn thành phố thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG