03/12/2014 - Lượt xem: 1199
Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 03/12 tại Hội trường 02-9, TP.Pleiku Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bế mạc. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa Hội nghị,

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (mở rộng) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Ban Chấp hành và đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí, những ý kiến đó sẽ được tiếp thu nghiêm túc và bổ sung, tu chỉnh, ban hành theo quy định.

Thưa các đồng chí,

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin có mấy ý kiến nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề để chúng ta thống nhất trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện:

1- Dự thảo báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015

 Qua thảo luận của đại biểu, Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2014, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động và rất phức tạp. Trên địa bàn tỉnh giá cả các loại nông sản, trong đó có mặt hàng cao su giảm liên tục, đã gây khó khăn trong sản xuất và đời sống của nhân dân…Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ kinh tế  -  xã hội năm 2014 chúng ta đã đạt mục tiêu tổng quát. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt so với Nghị quyết. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đối tượng chính sách, người nghèo, bảo trợ xã hội được chăm lo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố; đã hoàn thành việc xóa “trắng“ thôn, buôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và tổ chức Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở một số địa phương thực hiện chưa tốt, chất lượng một số công trình thấp. Công nghiệp chế biến nhỏ lẻ, thô nên sức cạnh tranh sản phẩm yếu. Mức độ, tính chất một số vụ vi phạm lâm luật nghiêm trọng... Quản lý hành nghề y dược tư nhân, dạy thêm, học thêm chưa chặt chẽ; sử dụng trang thiết bị còn lãng phí; đời sống của một bộ phận nhân dân còn rất khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số rất cao 84,33%). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, tổ chức phản động FULRO phục hồi ở một số địa bàn, câu móc vượt biên trái phép sang Campuchia; các loại tội phạm tăng. Tình hình hoạt động các tôn giáo nảy sinh nhiều phức tạp mới, tình trạng xây dựng, cơi nới nhà thờ, nhà nguyện không xin phép vẫn còn xảy ra nhưng chính quyền, cơ quan quản lý xử lý chưa triệt để. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền còn yếu, chưa đủ sức để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả chưa cao.  

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014, Ảnh Nguyễn Đông-VPTU

Năm 2015, là năm cuối thực hiện và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). Dự báo tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, có nhiều biến động; trong khi đó tình hình kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nhằm điều chỉnh kịp thời, phù hợp với các chính sách vĩ mô của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2015 đã được nêu trong phần phương hướng, đồng thời qua thảo luận, các đồng chí đã cơ bản nhất trí. Qua đây, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau:

- Mục tiêu tổng quát của chúng ta là, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 12,98%. Tiếp tục quan tâm tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh, mang lại giá trị kinh tế cao; khuyến khích đầu tư chế biến sâu lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và xuất khẩu hàng hóa.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác và sức cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành 45 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, chủ động hơn nữa trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên các địa bàn trọng điểm.

- Có cơ chế phù hợp để thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo sự phù hợp và tính liên kết giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch ngành, lĩnh vực và liên kết vùng. Chủ động triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 đúng quy định, các dự án đã được phê duyệt, có trong quy hoạch, các dự án cấp bách cần ưu tiên vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, khắc phục triệt để những yếu kém trong công tác xây dựng cơ bản gắn với tái cơ cấu đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo các khoản cân đối theo phân cấp. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường; ưu tiên vốn đầu tư cho các dự án xử lý rác thải, cung cấp nước sạch cho nhân dân các vùng khó khăn về nguồn nước...

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,41%. Tăng cường công tác tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung triển khai các chính sách, nhiệm vụ về chăm sóc, khám chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế công lập. Chú trọng công tác thông tin truyền thông, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với việc tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 2 năm 2014 - 2015 theo kế hoạch, trong đó có kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014)

- Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động móc nối, lôi kéo, tập hợp lực lượng biểu tình, bạo loạn, vượt biên sang Campuchia của tổ chức phản động FULRO, tiếp tục đấu tranh bóc gỡ các điểm nhóm phục hồi “Tin lành Đề Ga”, tà đạo “Hà Mòn”. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông và các tệ nạn khác. Chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu kiện, tố cáo, các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn. Tiếp tục triển khai Nghị Quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị
về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trọng tâm là nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, hạn chế thiếu sót, tránh oan sai...

-  Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết của Đảng. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng và nhân dân về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tập trung triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, làm tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, chuẩn bị một bước cho công tác đại hội đảng bộ các cấp. Có kế hoạch triển khai tuyên truyền và thực hiện các các bộ luật mới được Quốc hội thông qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin kết luận Hội nghị, Ảnh Nguyễn Đông-VPTU

- Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp quần chúng; phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phản biện xã hội theo quy định của Trung ương. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông - xuân (2014 - 2015) và thu hoạch vụ mùa đạt kết quả, trong đó các địa phương có diện tích mía lớn cần chủ động trong việc tiêu thụ sản phẩm, tránh kéo dài, gây thiệt hại cho nhân dân. Tổ chức quản lý, kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, đảm bảo hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân; ngăn chặn đầu cơ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thuốc, vật tư nông nghiệp. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, không để trường hợp nào thiếu đói trong dịp Tết. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống phức tạp xảy ra.

2- Dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Về cơ bản các đại biểu thống nhất với chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2015, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tu chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký, ban hành. Sau Hội nghị này, đề nghị các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3- Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số số 22-CTr/TU ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh

Có thể khẳng định, trong ba năm qua công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và môi trường sinh thái đã đạt được kết quả bước đầu, số vụ vi phạm Luật quản lý bảo vệ rừng giảm; công tác quy hoạch cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản được chấn chỉnh; nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái trong cộng đồng, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên... Tuy nhiên, chúng ta phải thẳng thắn tự nhìn nhận, đánh giá, thấy rằng công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; diện tích, trữ lượng lâm sản rừng vẫn suy giảm; tài nguyên khoáng sản vẫn còn thất thoát, lãng phí do cơ chế cũng như công tác quản lý của các cơ quan nhà nước còn bất cập; khắc phục ô nhiễm môi trường một số nơi chưa triệt để và còn phức tạp...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, xây dựng môi trường sống, môi trường sinh thái cho cộng đồng dân cư một cách bền vững, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu để thực hiện có hiệu quả Chương trình 22-CTr/TU của Tỉnh ủy trong thời gian đến.

4 - Về Tờ trình của Tiểu Ban Nội dung trình xin ý kiến Ban Chấp hành về phương án mục tiêu, phương châm Đại hội XV và Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Đa số các đồng chí cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của Dự thảo Đề cương chi tiết do Tiểu ban Nội dung trình, Ban Thường vụ giao cho Tiểu ban Nội dung tiếp thu, tu chỉnh hoàn thiện Báo cáo dự thảo để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy ý kiến tham gia.

Về tiêu đề, phương châm Đại hội, qua thảo luận đa số các ý kiến thống nhất phương án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất, có bổ sung, chỉnh lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Tiểu Ban Nội dung nghiên cứu, tiếp thu tối đa những nội dung hợp lý để bổ sung và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến các đảng bộ theo quy định

Thưa Hội nghị,

Năm 2015 là năm cuối cùng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2010 - 2015), nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi từng cấp ủy, mỗi đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các ban, ngành, đoàn thể cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong công tác chỉ đạo
điều hành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2015 và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ đã đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của của Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin cảm ơn các đồng chí các ban đảng Trung ương đã về dự, theo dõi Hội nghị, cảm ơn các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã chuẩn bị phục vụ chu đáo cho Hội nghị, cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương về dự, đưa tin tuyên truyền Hội nghị.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (mở rộng). Chúc các đồng chí Tỉnh ủy viên, các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thắng lợi.

Xin cảm ơn các đồng chí.

 

  ________

* Tiêu đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023270
THB745.5776.59
SGD16747.3716930.27
SEK2365.952425.51
SAR6173.176415.38
RUB361.75403.1
NOK2547.782627.64
MYR5515.825587.22
KWD76188.5279177.94
KRW18.9720.48
JPY214.02221.94
INR324.42337.15
HKD2941.922985.96
GBP28941.7729199.38
EUR25505.5126271.52
DKK3383.093489.13
CHF23194.4723588.89
CAD17350.8317645.88
AUD15606.0615871.45
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG