22/12/2016 - Lượt xem: 722
Ngày 20-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh năm 2016. Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

 

  Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh. Ảnh: T.N

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh. Ảnh: T.N

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tỉnh ủy đã ban hành quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy; phân công cấp ủy viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn làm nhiệm vụ; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kịp thời xây dựng, ban hành, sửa đổi và bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với quy định mới của Trung ương.

Trong năm, cấp ủy và các tổ chức Đảng kiểm tra 506 tổ chức Đảng và 3.020 đảng viên, giám sát 307 tổ chức Đảng và 1.437 đảng viên. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 234 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 12 tổ chức Đảng và 96 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giám sát 278 tổ chức Đảng và 437 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 58 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành một cách đồng bộ, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ, thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khi xây dựng chương trình công tác năm 2017 phải căn cứ vào định hướng của cấp trên, phải đồng bộ theo hướng giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, sát với mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Đồng thời, quan tâm xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng…

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023280
THB745.09776.17
SGD16794.816978.21
SEK2370.352430.02
SAR6175.666417.97
RUB359.77400.89
NOK2558.122638.3
MYR5516.875588.29
KWD76246.4579238.11
KRW19.0220.54
JPY213.56221.46
INR324.09336.81
HKD2943.92987.98
GBP28866.429123.33
EUR25553.4626320.89
DKK3388.963495.18
CHF23178.7723572.92
CAD17371.417666.8
AUD15771.6616039.85
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG