The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm
27/07/2017 - Lượt xem: 900
Ngày 26-7, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo; Võ Thanh Hùng- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực cùng chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra tại 4 địa phương, 6 sở ngành và 1 doanh nghiệp. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt; các xã, phường, thị trấn tiếp định kỳ 1.876 lượt công dân, tiếp nhận 23 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo; các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 1.444 đơn thư các loại. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đã gặp gỡ, đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc của dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tham gia nhiều ý kiến nêu rõ những hạn chế, chỉ ra biện pháp trong tổ chức để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu đối với các thủ trưởng cơ quan; cần công khai, minh bạch các hoạt động liên quan đến QCDC; trong công tác giám sát cần giám sát cụ thể các mặt yếu kém tại cơ sở từ đó kịp thời khắc phục, nâng cao tính dân chủ trong nhân dân…

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị. 
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, chỉ đạo: Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG