The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới
10/09/2018 - Lượt xem: 798
Toàn tỉnh có 43 báo cáo viên cấp tỉnh; cấp ủy đảng cấp huyện, cơ sở đã bổ sung, kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên với 608 báo cáo viên cấp huyện, 8.200 tuyên truyền viên ở cơ sở.

 

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tin đại chúng, đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận.

Báo Gia Lai tăng số kỳ và số lượng phát hành, trung bình trên 6.500 tờ/kỳ, xuất bản báo ảnh Gia Lai bằng 3 thứ tiếng (Kinh, Jrai, Bahnar) đến tận thôn, làng và đẩy mạnh tuyên truyền trên trang Gia Lai điện tử.

Trong 5 năm qua, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải 1.680 tin, bài, phóng sự về công tác dận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; mở rộng diện phủ sóng, nâng cao chất lượng phát sóng các chương trình truyền hình của Trung ương, địa phương, phát sóng các chương trình truyền hình bằng tiếng Jrai và Bahnar.

Hệ thống loa truyền thanh được trang bị cho các xã, phường, thị trấn, loa không dây được trang bị tới thôn, làng. Các trang thông tin điện tử, tờ thông tin chuyên ngành của Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành đã phát huy có hiệu quả, tạo nhiều chuyển biến mới trên lĩnh vực thông tin đại chúng. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận từ tỉnh đến cơ sở đều đưa chuyên đề thực hiện Nghị quyết để triển khai đến đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, ngoài việc phát hành các bản tin nội bộ, đã xây dựng các chuyên trang trên báo, chuyên mục trên sóng phát thanh truyền hình; sử dụng lực lượng nòng cốt, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiến bộ...; nội dung tuyên truyền được biên tập phù hợp với trình độ nhận thức của các tầng lớp nhân dân ở từng địa bàn dân cư, đoàn viên, hội viên.

Việc tuyên truyền, vận động của lực lượng vũ trang được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú và hiệu quả, như: Gắn với các đợt hành quân dã ngoại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển sản xuất, thông qua việc thực hiện các mô hình kết nghĩa giữa hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số và làng người Kinh với làng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm. Toàn tỉnh có 43 báo cáo viên cấp tỉnh; cấp ủy đảng cấp huyện, cơ sở đã bổ sung, kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên với 608 báo cáo viên cấp huyện, 8.200 tuyên truyền viên ở cơ sở.

Những hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với hệ thống quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò công tác dân vận, vai trò của quần chúng nhân dân; về truyền thống cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới; từ đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đề cao tinh thần cảnh giác, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thành phố Pleiku: Nâng cấp hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG