The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
04/12/2018 - Lượt xem: 1505
Tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, một nội dung quan trọng được tiến hành tại kỳ họp là việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; và Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 đại biểu bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch và các đại biểu ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, người được lấy phiếu tín nhiệm, nếu có quá nữa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc lấy phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm. Phải thực hiện một cách công khai, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động bất lợi đến người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Các đại biểu sẽ được chia tổ thảo luận, sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm vào chiều nay (04/12).

Xem kết quả tại đây: Link

Hoàng Thanh

 

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG