The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
04/12/2013 - Lượt xem: 1883
Sáng ngày 05-12-2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội lần thứ 15 (mở rộng).

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hà Sơn Nhin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Thu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thế Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng tham dự có các đồng chí: Đại diện các vụ địa phương tại Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên; Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; giám đốc các sở; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIV) và đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013; thảo luận, biểu quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 và Chương trình làm việc năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nghe, thảo luận Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2013, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2014, Báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm 2013 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh và có cơ sở biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014, ngoài những vấn đề đã nêu trong Dự thảo báo cáo, đề nghị các đồng chí đại biểu bám sát các nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tế về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn - thuận lợi nổi bật của năm 2013. Cần đánh giá sâu, kỹ, đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực, từ đó Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014.

 

Năm 2014 là năm có tính chất quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Vì vậy, việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh định hướng các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 có ý nghĩa rất quan trọng, để làm cơ sở cho Hội đồng nhân dân tỉnh bàn và quyết định trong kỳ họp sắp đến phù hợp và thực thi hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 và cả nhiệm kỳ.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Boòng

Pleiku rực rỡ những con đường hoa

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận 24 công dân cách ly y tế

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG