The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đức Cơ: Trong 9 tháng đầu năm 2018, đã mở 84 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 8.500 lượt người tham gia
08/10/2018 - Lượt xem: 461
Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Đức Cơ đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng.

Triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch.

Theo đó, trong 9 tháng, toàn huyện đã mở 84 lớp với 8.510 lượt người tham gia, cụ thể: 39 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) với 4.103 lượt người; 25 lớp nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 với 2.598 lượt người; 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng cho 158 quần chúng ưu tú; 01 lớp nghiệp vụ công tác cho 120 hòa giải viên cơ sở; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 53 người; 01 lớp tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo với 70 người; 03 lớp kiến thức quốc phòng - an ninh với 171 người; 01 lớp nghiệp vụ công tác dân vận với 60 người; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ công chức, viên chức cấp xã năm 2018 với 27 người; 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 79 với 71 học viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính với 40 người; 07 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 967 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục…

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG