The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đức Cơ: Quan tâm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên
22/09/2019 - Lượt xem: 420
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã xây dựng, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đại đa số các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trong sinh hoạt nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được giữ vững. Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp uỷ viên cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác, có năng lực, trình độ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm cho thấy tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 72,5%; đảng viên thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 9%; đảng viên hoành thành tốt nhiệm vụ đạt trên 70%.

Quan tâm sắp xếp lại mô hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp đặc điểm từng đơn vị, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, đã giải thể 08 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện, chuyển giao 02 chi bộ thuộc ngành bưu điện, viễn thông với 08 đảng viên về sinh hoạt ở Đảng bộ cơ sở Bưu điện và Viễn thông tỉnh. Qua sắp xếp, từ 50 đầu mối giảm còn 40 tổ chức cơ sở đảng. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị. Đối với đảng bộ các xã, thị trấn sắp xếp theo mô hình dưới đảng bộ xã, thị trấn là chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; tất cả các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đều có các chi hội đoàn thể quần chúng hoạt động dưới sự lãnh đạo của chi bộ. Việc sắp xếp tổ chức đảng ở cơ sở như hiện nay là phù hợp, sát thực tế, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực công tác (hiện nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ lãnh đạo).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ. Ảnh: Nguyễn Đông

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hàng năm trong toàn đảng bộ huyện tạo được từ 158 đến 269 nguồn cảm tình đảng và kết nạp được từ 123 đến 145 đảng viên mới. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kết nạp được 517 đảng viên, đạt 95,7% so với nghị quyết đề ra. Trong đó, đảng viên công tác và sinh hoạt ở chi bộ trực thuộc đảng uỷ xã, thị trấn là 379 đảng viên; các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp là 138 đảng viên; đảng viên nữ là 244. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nền nếp, chặt chẽ như quản lý đảng viên đi làm ăn kinh tế xa nhà, đảng viên thực hiện theo Quy định 76, đảng viên miễn sinh hoạt và công tác. Việc duy trì đảng số tham gia sinh hoạt hàng tháng đảm bảo tỷ lệ cao (đối với chi bộ cơ quan đạt từ 92% trở lên, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt từ 85% trở lên).

Cùng với đó, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định; đã triển khai tương đối đồng bộ và có sự đổi mới trong các khâu của công tác cán bộ: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ; nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế để thực hiện. Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28 tháng  2 năm 2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác thẩm tra, rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên, nhất là nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhân sự cơ cấu làm đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, cán bộ thuộc diện quy hoạch và quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG