The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban hành Kế hoạch theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp
05/11/2019 - Lượt xem: 358
Để kịp thời theo dõi, tổng hợp kịp thời tình hình, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 01 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 262-KH/TU về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo dõi, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về một số vấn đề được người dân quan tâm; tập hợp các kiến nghị, nguyện vọng của người dân gửi đến đại hội Đảng các cấp.

Đối với việc tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, sau khi các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp được công bố, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp nhận, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, báo cáo Ban Dân vận Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, một số hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Gia Lai có đông hội viên tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp tổng hợp báo cáo gửi cấp trên theo quy định.

Chí Kiên

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG