06/01/2017 - Lượt xem: 897
Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ; lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả công tác dân vận đạt được trong năm 2016, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh: Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do đó, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, nhất là Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 1338-QĐ/TU, ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất...

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng giấy khen đơn vị dẫn đầu cho 04 tập thể (Ban Dân vận Huyện ủy Phú Thiện, Ban Dân vận Huyện ủy Ia Grai, Ban Dân vận Thị ủy An Khê, Ban Dân vận Thành ủy Pleiku) và giấy khen đơn vị xuất sắc cho 04 tập thể (Ban Dân vận Huyện ủy Đăk Đoa, Ban Dân vận Huyện ủy Kbang, Ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ, Ban Dân vận Thị ủy Ayun Pa). Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2017 với Chủ đề "Năm hướng mạnh về cơ sở" và các nội dung cụ thể như sau:

Một là: Chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận; các nội dung trọng tâm đề ra trong báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017.

Hai là: Ngành dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. Hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tâm trạng xã hội để tham mưu, đề xuất với cấp uỷ chỉ đạo và xử lý có hiệu quả các vụ việc phát sinh trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo và dân chủ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy tốt vai trò chủ trì phối hợp với các lực lượng trong hệ thống chính trị làm công tác dân vận theo quy định

Ba là: Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.     

Bốn là: Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, gắn với thực hiện tốt Quyết định 217, 218. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, nhất là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội “về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Năm là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Ban dân vận các cấp có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, có đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dân vận trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn thể vững mạnh, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

 -Thanh Hằng-

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314023260
THB752.58783.97
SGD16940.4817125.49
SEK2382.412442.39
SAR6171.496413.65
RUB363.39404.92
NOK2499.052577.38
MYR5531.965603.58
KWD76205.8479195.96
KRW19.2220.75
JPY208.47214.52
INR322.61335.26
HKD2943.582987.65
GBP29827.7830093.29
EUR25524.5126291.1
DKK3382.333488.35
CHF23165.823559.74
CAD17340.7317635.62
AUD15617.7415883.33
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG