The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015
13/12/2014 - Lượt xem: 1384
Như tin đã đưa, từ ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa XIV (mở rộng). Kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 09 tháng 12 năm 2014 về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 19 (Mở rộng) tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku. Ảnh: Đăng Vũ - See more at: http://tinhuygialai.org.vn/anh/hoi-nghi-lan-thu-19-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-xiv-(mo-rong)/vi-VN-11941-361.html#sthash.mRov6T9F.dpuf
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 19 (Mở rộng) tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku. Ảnh: Đăng Vũ - See more at: http://tinhuygialai.org.vn/anh/hoi-nghi-lan-thu-19-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-xiv-(mo-rong)/vi-VN-11941-361.html#sthash.mRov6T9F.dpuf

Nghị quyết xác định năm 2015 cần tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, ổn định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tập trung các nguồn lực đầu tư để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 như sau:

- Về kinh tế - xã hội

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế:
12,98%
+ Tổng mức đầu tư toàn xã hội: 15.500 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu:
440 triệu USD
+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn:
2.700 tỷ đồng
+ GDP bình quân đầu người/năm: 39,1 triệu đồng.
+ Tốc độ tăng dân số tự nhiên: 
1,28%
+ Số lao động được giải quyết việc làm: 24.500 lao động
+ Tỷ lệ hộ nghèo:
12,41%

- Về xây dựng Đảng

+ Về tổ chức cơ sở đảng:  
 Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh: 
>70%
 Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém: < 2%
+ Về đảng viên: 
 
+ Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:
>80%
+ Tỷ lệ kết nạp đảng viên/trên tổng số đảng viên: >6%

 

_______

Xem chi tiết Nghị quyết số 10-NQ/TU xin bấm VÀO ĐÂY

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG