Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh "làm theo" tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đạt được kết quả nhất định, một số TCCS đảng đề ra nhiều nội dung, biện pháp, cách làm hay, chỉ đạo lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện “làm theo” bước đầu có những chuyển biến tích cực.

Tin liên quan

Xem thêm >>

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh "làm theo" tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đạt được kết quả nhất...

Krông Pa: 2.182 đăng ký của cá nhân về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW,...

Ia Grai xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành...

Krông Pa: Phải nhận thức đúng đắn vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy

Các cấp ủy phải nhận thức đúng đắn vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ,...

Thành ủy Pleiku đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số

Thành ủy Pleiku đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành...

Kông Chro: Tập trung chỉ đạo xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Huyện ủy Kông Chro tập trung lãnh...

Ia Grai: Tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (khoá XVII) mở rộng để đánh giá...

Chư Pah: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

Trong 3 ngày (từ 21 đến 23-6), tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chư Pah, Trường Chính trị...

An Khê: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc...

Ia Grai: Tổ chức bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2016

Sáng 12-9-2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ia Grai, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Ia Grai...

Ông Huỳnh Quang Thái được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai

Ngày 27-6, HĐND huyện Ia Grai khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các...

Đảng bộ huyện Ia Grai: Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên

Cùng với các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện Ia Grai đã tập trung lãnh đạo,...

Chư Păh: Tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V (mở rộng)

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành...

Đảng bộ Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy: Tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành...

Huyện ủy Krông Pa: Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính...

Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2014, Huyện ủy Krông Pa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ...

Huyện Mang Yang: Làm tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

Từ khi thành lập huyện Mang Yang (năm 2000) đến nay, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ...

Đảng bộ thành phố Pleiku thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2013

Năm 2013, Ban Thường vụ Thành uỷ Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng...
LÊN ĐẦU TRANG