The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở
04/06/2018 - Lượt xem: 1460
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 6 năm 2018.

Ảnh nguồn internet

Đợt tập huấn này gồm có 04 lớp, nhằm cung cấp một số thông tin định hướng về nhận diện và đấu tranh chống các hoạt động tôn giáo trái phép; một số nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); các chủ trương, chính sách mới về triển khai chương trinh mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chính sách khoanh, giãn nợ vay phát triển nông nghiệp. Thành phần tham dự là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong danh sách lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở xã và các thôn, làng trên địa bàn xã H'ra (Mang Yang), Ia Le (Chư Sê), Chư A Thai (Phú Thiện) và Ia Dom (Đức Cơ).

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG