27/10/2018 - Lượt xem: 1270
Ngày 16/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1149-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ảnh minh họa (nguồn THGL)

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Gồm Chủ nhiệm và 03 phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là phó thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).

Các đơn vị trực thuộc: a) Phòng Nghiệp vụ 1; b) Phòng Nghiệp vụ 2; c) Phòng Nghiệp vụ 3; d) Phòng Nghiệp vụ 4

Biên chế cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm; gắn với kế hoạch, lộ trình tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định. Trước mắt, sau khi sắp xếp biên chế của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 24 chỉ tiêu biên chế.

Tải Quyết định 1149-QĐ/TU TẠI ĐÂY.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB748.54779.77
SGD16947.117132.2
SEK2412.122472.85
SAR6165.336407.25
RUB363.03404.53
NOK2498.182576.49
MYR5531.315602.92
KWD76198.9579188.88
KRW19.0320.55
JPY210.05216.2
INR324.56337.3
HKD2938.272982.26
GBP30360.8930631.18
EUR25591.526360.12
DKK3391.793498.11
CHF23279.1223675.02
CAD1744317739.64
AUD15711.2115978.4
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG