21/04/2017 - Lượt xem: 359
Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, nhờ đó công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí của huyện đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung về cải cách hành chính, trọng tâm như: Triển khai cập nhật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông”, kéo dài thời gian làm việc đến ngày thứ 7 để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà, được các tổ chức, cá nhân đồng tình, ủng hộ. Đến nay, 8/8 xã, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, đạt 100% số xã, thị trấn; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho tổ chức cá nhân hằng năm tại cấp huyện là từ 93 - 97%, cấp xã từ 95 - 98%.

Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Hệ thống quản lý văn bản điều hành được triển khai cho hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành để tiếp nhận văn bản đến, văn bản đi và trao đổi thông tin, tài liệu. Việc xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được tiến hành nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức cũng được chú trọng. Trong 05 năm (2012 - 2016), huyện đã cử 292 cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Song song với chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, cấp ủy, chính quyền huyện Đak Pơ đã luôn quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng, lãng phí.

Trong 05 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên; kiểm tra 08 tổ chức đảng và 17 đảng viên; giám sát chuyên đề 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên, giám sát chuyên đề 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên, giám sát thường xuyên 04 tổ chức đảng.

Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Đăk Pơ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng với toàn tỉnh xây dựng nền hành chính trong sạch, lành mạnh, từng bước củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 Phạm Hòa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

[Video]: Phất lên từ nuôi rắn ráo trâu

[Video]: Nghề sản xuất hồng treo - đặc sản Đà Lạt

[Video]: Điểm khác và giống nhau của 3 đặc khu kinh tế

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2276022830
THB715.9745.77
SGD17248.5117437.15
SEK2724.752793.38
SAR6065.536303.62
RUB398.03443.53
NOK2890.72981.35
MYR5786.485861.48
KWD75941.6178922.56
KRW20.5121.79
JPY214.68217.88
INR349.73363.46
HKD2883.442926.66
GBP32012.1732297.62
EUR28005.8328255.55
DKK3719.513836.16
CHF23937.124247.34
CAD17539.5417766.87
AUD17518.9617675.18
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Bản tin tuần
Lịch công tác
Du lịch Gia Lai
Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Banner 2
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
LÊN ĐẦU TRANG