01/08/2016 - Lượt xem: 1821
Những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Ngành đã chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đồng thời duy trì việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên của tỉnh, giao ban báo chí, kịp thời định hướng thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Công tác nắm bắt dư luận xã hội và tâm trạng của các tầng lớp nhân dân luôn được ngành chú trọng, qua đó kịp thời có giải pháp định hướng dư luận, cũng như kịp thời giúp cấp ủy và chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: T.N
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.Ảnh: T.N

Đặc biệt, để góp phần vào công tác xây dựng hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo đã phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, đồng thời gắn với tuyên truyền công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị và Thông tri 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngành cũng đã biên tập và phát hành sách “Người tốt, việc tốt học tập và làm theo gương Bác”, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn liên quan. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, tác phong, đạo đức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 

Ngành Tuyên giáo cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống cách mạng ở địa phương”. Đồng thời, ngành đã tham gia hướng dẫn, góp ý và thẩm định nội dung biên soạn lịch sử các Đảng bộ địa phương, ban ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh, gần đây nhất là việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định kế hoạch biên soạn, tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2015). Cùng với việc nâng cao chất lượng toàn diện của các ấn phẩm như Đặc san Tư tưởng-Văn hóa Gia Lai, bản tin sinh hoạt chi bộ, bản tin sinh hoạt nhân dân phát hành hàng tháng, để phục vụ công tác tuyên truyền trong hệ thống cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh, Trang điện tử Tuyên giáo Gia Lai ngày càng được đổi mới, thông tin cập nhật phong phú, đầy đủ các văn kiện nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng bộ tỉnh và công tác tuyên giáo, phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 

Phát huy truyền thống 86 năm xây dựng và phát triển của ngành, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định: Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng thông tin hai chiều, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh để tham mưu đề xuất cho cấp ủy các giải pháp chỉ đạo hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành sẽ kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, gắn với nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới... 

Thanh Nhật

(Theo GLO) 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2330023390
THB701.7730.96
SGD16827.6817011.37
SEK2553.222617.48
SAR6208.936452.51
RUB354.59395.12
NOK2780.572867.72
MYR5581.145653.36
KWD76875.9579891.93
KRW19.9621.22
JPY207.1212.15
INR316.83329.26
HKD2956.573000.83
GBP30274.130543.41
EUR26633.6826870.61
DKK3531.783642.47
CHF23270.6123571.72
CAD17774.2817968.3
AUD16502.4816682.61
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG