Bản tin tuần số 345

6/18/2017 5:35:35 AM

1- Hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp để bàn và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tổng cục Thống kê; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

2- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Quyết định xuất “Quỹ cứu trợ” tỉnh hỗ trợ kinh phí giúp các hộ gia đình, địa phương khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra, với số tổng tiền 2,6 tỷ đồng. Cử cán bộ mặt trận các huyện, thị xã, thành phố tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2017. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, sau kỳ họp thứ Hai - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Tổng hợp các trả lời ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trả lời cử tri tỉnh Gia Lai.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Krông Pa, Ayun Pa và Phú Thiện nắm tình hình công tác công đoàn và chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội công đoàn cấp huyện. Thăm và làm việc với một số doanh nghiệp về phát triển đoàn viên và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và Tài chính công đoàn tại Liên đoàn Lao động huyện Đak Đoa và Chư Sê. Triển khai đến các cấp công đoàn Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017. Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy việc sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và việc sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện nhằm thống nhất đầu mối quản lý, chỉ đạo toàn diện đối với công đoàn cơ sở trên địa bàn cấp huyện. Trích một phần kinh phí xây nhà “Mái ấm Công đoàn”  hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 300 triệu đồng (30 triệu đồng/nhà).

- Hội Nông dân tỉnh: Tiến hành cấp hơn 30.000 cây giống bời lời đỏ cho 20 hội viên nông dân tại xã Hra, huyện Mang Yang; tổ chức Tập huấn pháp luật cho Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai; hỗ trợ các nhóm sở thích 02 xã Nghĩa An và xã Đông, huyện Kbang hoàn thành kế hoạch kinh doanh chăn nuôi. Triển khai hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2017; tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo hướng dẫn của Trung ương Hội; thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Báo cáo tổng kết 10 năm thực Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham mưu các nội dung về tổ chức Hội thi "Phụ nữ với an toàn thực phẩm trong gia đình"; củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo và Nghị quyết liên tịch giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 3- Thông tin kinh tế - xã hội

- Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định xuất ngân sách tỉnh 29,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương tạm cấp bổ sung có mục tiêu năm 2017 để tạm cấp cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2017. Theo đó, có 54.925 hộ thuộc diện hộ nghèo và 3.102 hộ chính sách xã hội được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ này.

- Ngày 07/6, tại thành phố Pleiku, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo Khoa học phát triển bền vững hồ tiêu ở Gia Lai. Hội thảo đề cập đến nhiều giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững. Trong đó, có việc giải quyết bài toán dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; quản lý nước tưới cho cây hồ tiêu; thực trạng sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu; giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững để phát triển thương hiệu Hồ tiêu Chư Sê; duy trì và phát triển nhãn hiệu tập thể Hồ tiêu Chư Sê; giải pháp phát triển bền vững ngành hồ tiêu Gia Lai...

- Trong vụ Đông - Xuân 2016 - 2017, huyện Phú Thiện đã xây dựng được 24 cánh đồng lớn, trong đó có 16 cánh đồng lúa lớn với diện tích 628 ha và 08 cánh đồng mía lớn với diện tích 180,7 ha. Đến nay, mô hình cánh đồng lớn đã mang lại hiệu quả tích cực. Năng suất lúa bình quân ước đạt 7,5 - 8 tạ/sào, có một số cánh đồng lớn tại xã Ia Ke, Ayun Hạ, Ia Sol đạt 8 - 8,5 tạ/sào. Riêng cây mía được sản xuất theo quy trình áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân nên đang sinh trưởng, phát triển tốt. Đặc biệt, 2 cánh đồng có sự tham gia của 100% người dân tộc thiểu số tại chỗ với tổng diện tích 93 ha. Trong thời gian tới, huyện Phú Thiện tiếp tục vận động người dân tham gia xây dựng cánh đồng lớn, trong đó có 18 cánh đồng lúa lớn với tổng diện tích 699 ha, cánh đồng mía lớn tiếp tục thực hiện thêm 300 ha.

- Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý người nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến về mức độ; ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có ma túy trở thành địa bàn sạch về ma túy; triệt xóa và làm giảm ít nhất 10% địa bàn phức tạp về ma túy.

- Từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Ia Pa đã hỗ trợ cho 823 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 7,4 tỷ đồng theo Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn. Cụ thể, huyện đã hỗ trợ cho 394 hộ chuyển đổi ngành nghề với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng (cấp 419 con bò, 2 con trâu, 226 con dê, 54 con heo); hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 429 hộ với tổng kinh phí hơn 557 triệu đồng; duy tu, bảo dưỡng 4 công trình giếng nước sinh hoạt tập trung tại xã Ia Kdăm.

- Ngày 07/6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim - Chi nhánh Pleiku tổ chức Ngày hội tuyển dụng với sự tham gia của 1.400 lao động đến từ các tỉnh Tây Nguyên và khu vực miền Trung. Tại Ngày hội tuyển dụng, Công ty phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp 162 lao động làm việc tại thành phố Pleiku. Trong đó, Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim - Chi nhánh Pleiku tuyển dụng 64 nhân sự (khai trương vào ngày 21/7); Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Gia Lai tuyển dụng 98 nhân sự (dự kiến khai trương vào cuối tháng 10/2017).

4- Thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

          - Ngày 05/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định rõ công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội; tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để bảo đảm cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống và cai nghiện ma túy theo hướng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tăng cường công tác phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc.

          - Ngày 04/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 771/TTg-KGVX về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm. Theo đó, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ, toàn diện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Kết luận số 11-KL/TW, nhất là các chủ trương, chính sách mới về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, trước hết là đối với các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; hoàn thành trong quý III năm 2017. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền các cấp từ xã đến tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an toàn thực phẩm. Tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về an toàn thực phẩm, về các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ngày 06/6, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 256/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, để nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 02 năm 2016, từ nay đến cuối năm 2017, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính từ xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Phòng Tổng hợp

Các bài khác

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video]: Thành phố Pleiku tuyệt đẹp nhìn từ trên cao.

[Video]:Vẻ đẹp Phố núi

[Video]: Tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai

[Video] Tham quan nhà ga La Khê và tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

[Video]: Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2269022760
THB655.76683.13
SGD16281.5116459.62
SEK2564.692629.3
SAR6045.736283.06
RUB342.96419.54
NOK2623.62705.89
MYR5270.665338.99
KWD74792.6877728.75
KRW19.3620.57
JPY203.4205.22
INR351.3365.1
HKD2891.92935.25
GBP28667.0528922.75
EUR25253.0725478.31
DKK3358.793464.14
CHF23215.6323516.59
CAD16947.7817167.48
AUD17092.5417245
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Lịch công tác
Du lịch Gia Lai
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
Banner 2
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
LÊN ĐẦU TRANG