Bản tin tuần 391

5/10/2018 9:21:34 PM

1. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ.

- Thường trực Tỉnh ủy tham gia diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh trên địa bàn Tây Nguyên (diễn tập A3) năm 2018 cùng với các đơn vị Bộ Tư lệnh Quân khu 5; làm việc với Tập đoàn FLC.

2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tổ chức đoàn dự tập huấn công tác Mặt trận và công tác chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giai đoạn 2019 - 2014. Dự thảo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo sơ kết thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2018. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2018; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

- Hội Nông dân tỉnh: Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với hội nông dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc việc tổ chức đại hội hội nông dân cấp cơ sở theo kế hoạch đề ra; đến nay, có 219/222 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó có 14/17 đơn vị đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và kết hợp với các doanh nghiệp, đơn vị phối hợp bán hàng ưu đãi cho công nhân, người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X. Đi công tác cơ sở nắm tình hình, chỉ đạo phong trào.

- Tỉnh Đoàn: Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giới thiệu và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh về Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong, giai đoạn 1945 - 1975”; Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân; Cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo khởi nghiệp lần thứ II”. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018).

3. Một số chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 873/UBND-NL chỉ đạo về việc triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm khẩn trương triển khai Quyết định số 140/QĐ-UBND, ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tạm ứng ngân sách tỉnh để chi hỗ trợ khắc phục cơn bão số 12 năm 2017. Đối với ủy ban nhân dân cấp huyện, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017, nhất là các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và đảm bảo an toàn các công trình hồ đập, khu vực dân cư có nguy cơ cao sạt lở đất. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác hỗ trợ tại cấp cơ sở, không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch. Về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu đúng về các quy định của Nghị định, nhất các điều kiện phải thực hiện để nhận được hỗ trợ khi bị thiệt hại do thiên tai...

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND về công bố Danh mục gồm 10 thủ tục hành chính mới và 08 bãi bỏ thuộc lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Theo đó, Danh mục 10 thủ tục hành chính mới, gồm: Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng; thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng; thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung… Các thủ tục hành chính bãi bỏ, gồm: Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng; chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo; tiếp nhận và giải quyết đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo; tiếp nhận đăng ký người vào tu; tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng…

- Ngày 03/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 892/UBND-NL chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tới các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng quy định về an toàn thực phẩm, không được phép sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục được phép sử dụng để chế biến cà phê, đặc biệt là dùng pin nhuộm đen cà phê. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc sử dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, chế biến cà phê; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 - 2021. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định từ năm 2018 đến năm 2021 cắt giảm bình quân mỗi năm 2,5% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan, địa phương (riêng năm 2018 cắt giảm 1,5% biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục cắt giảm biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các cơ quan, địa phương gắn với lộ trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại động ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kế hoạch hành động sớm ứng phó hạn hán, tập trung vào sinh kế và nước sạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 370/QĐ-UBND và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, dự án được triển khai từ nay đến tháng 9 năm 2018 tại xã Kông Htok (huyện Chư Sê) và Chư Rcăm (huyện Krông Pa); nguồn kinh phí thực hiện trong năm 2018 là hơn 6 tỷ đồng do Tổ chức Viện trợ nhân đạo và Bảo vệ dân sự Châu Âu (ECHO) tài trợ. Nội dung dự án, gồm: Tăng cường hệ thống dự báo và cảnh báo sớm, đối phó với hạn hán; xây dựng quy trình chuẩn trong việc lập kế hoạch hành động sớm ứng phó hạn hán, tập trung vào sinh kế và nước sạch; xác định cơ chế tài chính cho công tác dự báo ở cấp địa phương; đồng thời, vận động đầu tư vào công tác phòng ngừa nhằm giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán gây ra.

4. Thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Trong đó, bổ sung quy định thủ tục hải quan đối với một số trường hợp đặc thù. Cụ thể, phương tiện vận tải vận chuyển hành khách tuyến cố định, thường xuyên xuất cảnh, nhập cảnh qua cùng một cửa khẩu theo giấy phép liên vận thì người điều khiển phương tiện chỉ phải khai hải quan phương tiện vận tải 1 lần trong thời hạn 30 ngày. Các lần xuất cảnh, nhập cảnh tiếp theo được cơ quan Hải quan cập nhật theo dõi bằng sổ hoặc bằng máy tính và thanh khoản tờ khai vào lần tái xuất hoặc tái nhập cuối cùng. Đối với ô tô mang biển kiểm soát riêng của khu kinh tế cửa khẩu khi vào nội địa phải làm thủ tục hải quan tạm nhập - tái xuất theo quy định, nếu được cấp giấy phép liên vận ra nước ngoài phải làm thủ tục tạm xuất - tái nhập theo quy định. Đối với phương tiện vận tải gồm ôtô, mô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước thứ 3 không thuộc đối tượng điều chỉnh của Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam tham gia ký kết khi xuất cảnh hay nhập cảnh phải có văn bản cho phép hoặc chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mới được giải quyết thủ tục hải quan. Phương tiện vận tải quá cảnh khi nhập cảnh, xuất cảnh thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định này; phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân của một nước láng giềng ký kết Hiệp định vận tải song phương với Việt Nam đã làm thủ tục tạm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, khi tái xuất sang lãnh thổ của một nước láng giềng khác có ký kết Hiệp định vận tải song phương với Việt Nam phải có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

  - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại các địa phương; trước mắt, mở đợt cao điểm từ nay đến ngày 31/7/2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp, gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua; có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn không để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép tái diễn. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2018.

Về vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án hình sự về quản lý, bảo vệ rừng. Bộ Quốc phòng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại các địa bàn được giao quản lý và khu vực hành lang biên giới. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra phản ánh của báo chí về thực trạng công tác quản lý đất rừng tại các tỉnh Tây Nguyên. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Điện Biên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng phá rừng diễn ra phức tạp, gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua; có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn không để tình trạng phá rừng tái diễn. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2018.

Phòng Tổng hợp

Các bài khác

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

[Video]: Phất lên từ nuôi rắn ráo trâu

[Video]: Nghề sản xuất hồng treo - đặc sản Đà Lạt

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2274022810
THB695.93724.98
SGD16924.4917109.61
SEK2594.562659.92
SAR6058.066295.87
RUB368.69410.84
NOK2788.652876.11
MYR5705.815779.76
KWD75305.1478261.18
KRW20.5221.81
JPY204.44206.26
INR333.57346.67
HKD2880.462923.64
GBP30462.4430734.09
EUR26741.6426980.12
DKK3552.763664.18
CHF22713.2623007.66
CAD17712.7317942.1
AUD17207.2517360.7
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Bản tin tuần
Lịch công tác
Du lịch Gia Lai
Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
LÊN ĐẦU TRANG