The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Bản tin tuần

Bản tin tuần 402

2/22/2019 4:06:59 PM

1. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ; làm việc với Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm và làm việc tại tỉnh.

- Thường trực Tỉnh ủy tham gia Đoàn công tác của Trung ương thăm, tặng quà 05 gia đình chính sách tiêu biểu và làm việc tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku; họp để bàn và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền; làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2018.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh.

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ trì làm việc với tập thể Thường trực Hội Nông dân tỉnh về Đề án tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Hội Nông dân tỉnh Gia Lai; dự Kỳ họp Thứ Năm, Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa; đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tổ chức Hội nghị chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 10 (khóa IX), nhiệm kỳ 2014 - 2019. Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Hội Nông dân tỉnh: Dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân huyện Ia Pa. Đến nay, có 14/17 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, cơ bản thực hiện đúng hướng dẫn, quy định và kế hoạch đề ra. Tiến hành kiểm tra các nhóm chung sở thích thuộc Dự án IFAD tại huyện Kông Chro. Phối hợp với Công an tỉnh, Trường Cao đẳng nghề tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người và tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho nông dân tại các huyện, thị xã: Phú Thiện, Đức Cơ, An Khê.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Làm việc với Liên đoàn Lao động huyện Đak Pơ, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở xã An Thành, huyện Đak Pơ. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và giải quyết một số công việc theo thẩm quyền. Phối hợp với Ban dự án cộng đồng Saigontechcom tổ chức Hội thảo chuyên đề: Mỗi phụ nữ là một câu chuyện “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe dinh dưỡng cho cán bộ nữ” trong nữ đoàn viên, công nhân viên chức - lao động các cấp công đoàn.

- Tỉnh đoàn: Kiểm tra công tác chuẩn bị chiến dịch mùa hè xanh tại các huyện Chư Păh, Chư Sê, Phú Thiện. Họp Ban Tổ chức Trại Huấn luyện kỹ năng cán bộ Đoàn - Hội toàn tỉnh lần thứ VI. Kiểm tra, nắm tình hình cơ sở tại Đoàn xã Diên Phú, Đoàn phường Tây Sơn, thành phố Pleiku và kiểm tra vốn vay tại huyện Chư Sê. Tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Đồng Lộc tại Trung tâm Hoạt động thanh niên tỉnh; Chương trình kỹ năng sinh tồn cho các em thiếu nhi “Một ngày trải nghiệm thiên nhiên” tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, huyện Mang Yang.

3. Một số thông tin, chỉ đạo nổi bật của tỉnh trong tuần

- Ngày 16/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới và 20 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, danh mục các thủ tục hành chính mới, gồm: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận; đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn với đất có bảo lưu quyền sở hữu; đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất đã đăng ký; sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký...

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, gồm: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận; đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; đăng văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp; xóa đăng ký thế chấp; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất…

- Ngày 17/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1538/UBND-NC chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc: Theo dõi, hướng dẫn, đôc đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp và thuộc thẩm quyền của cấp này có thể giao cấp khác tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh theo quy định; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, hiệu quả, đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai. Theo đó, Kế hoạch nêu rõ thời gian tựu trường, thực học của giáo dục mầm non, tiểu học; trung học cơ sở, trung học phổ thông; các ngày nghỉ Lễ, Tết trong năm học thực hiện theo quy định của Bộ Lao động và các quy định hiện hành. Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở xong trước ngày 15/6/2019. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 trước ngày 31/7/2019. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học và có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Theo số liệu từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 679 lượt phương tiện, phát hiện 287 phương tiện vi phạm, phạt tiền trên 3,6 tỷ đồng; tước 129 giấy phép lái xe; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định, tem an toàn kiểm định và bảo vệ môi trường 9 trường hợp; hạ tải trên 654 tấn hàng hóa. Riêng Trạm Kiểm tra tải trọng lưu động số 55 đã phát hiện 22 phương tiện vi phạm, phạt vi phạm hành chính trên 560 triệu đồng, tước 16 giấy phép lái xe, hạ tải trên 121 tấn hàng hóa.

4. Thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, Chính phủ đã sửa đổi quy định về điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng. Cụ thể như sau: Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên (quy định cũ là 5 năm); đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 năm trở lên với người có trình độ đại học (quy định cũ là 3 năm); từ 3 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (quy định hiện hành là 5 năm). Ngoài ra, Nghị định này còn bãi bỏ một loạt quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý, như: Quy định về đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; quy định về lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh; quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018.

- Tại Công điện số 920/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định pháp luật. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

- Ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng chỉ đạo, gồm: Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Sửa đổi chính sách thuế, phí, giá dịch vụ để tạo thuận lợi cho hoạt động logistics; giảm tối đa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ tại các cảng biển, cảng thủy nội địa, nhà ga, sân bay… để giảm thời gian làm thủ tục, thông quan. Ưu tiên phát triển mạnh vận tải ven biển, vận tải sông pha biển, nhằm vận chuyển hàng hóa, giảm tải cho đường bộ, đồng thời tận dụng hiệu quả điều kiện tự nhiên sẵn có về sông, biển để kết nối vận tải hàng hóa. Xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng, quản lý việc lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình xe, thiết bị nhận dạng tự động; việc cấp và sử dụng phù hợp, kê khai, niêm yết giá cước của các đơn vị vận tải…

Phòng Tổng hợp

Các bài khác

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG